Categorieën

Archief

  • 4
  • 10
  • 97
  • 7.419
  • 20
  • 6

Jury’s Mededelingen En Weetjes

Op dit moment geen mededelingen.

Volgens Europa is redden van migranten op zee een misdaad

Het is triest, maar in Europa, ook in ons eigen Nederland, gaan stemmen op om het aan land brengen van migranten, die op zee zijn gered van de verdrinkingsdood, strafbaar te maken. Het wordt dus een misdaad om mensen te redden? Volgens onze politici in Den Haag en Europa wel. Het moet niet gekker worden. Zijn dat dan onze ‘christelijke’ normen en waarden, waar altijd zo met trots op wordt gewezen? Noemen de christenen dat ‘naastenliefde’?
De onderstaande video, met een reportage van The New York Times, laat pijnlijk zien wat deze vluchtelingen drijft om een beter leven te zoeken, en wat er gebeurt als landen, zoals Europese landen, verzaken hun ‘christelijke plicht’ te doen.
Natuurlijk kan Europa niet als maar alle vluchtelingen blijven opnemen, dat weet ik ook wel. Maar het is een plicht om naar humane oplossingen te zoeken, zonder drastische wetgeving als het strafbaar maken van het aan land brengen van geredde vluchtelingen op zee.
Als eerste moet Europa eens een oplossing zoeken om migranten, die in een Europees land binnenkomen, eerlijk te verdelen. EU-landen die niet (willen) meewerken, zoals Hongarije en Polen bijvoorbeeld, zouden moeten worden gekort op Europese subsidies, en eventueel, als extra sanctie, stemrecht in de Europese raad moeten worden ontnomen.
EU-landen die niet bereid zijn de ‘Europees christelijke normen en waarden’ te willen volgen, hebben eigenlijk helemaal niets in de EU te zoeken.
Verder moeten er oplossingen worden gevonden in de regio’s waar de vluchtelingen vandaan komen, zoals opvangkampen, die door Europese landen worden beheerd en gecontroleerd. Maar dat kan alleen als de EU bereidt is om daar ook voldoende middelen voor beschikbaar te stellen, zowel materiële als financiële middelen. Een enkel EU-land, zoals Italië of Griekenland, kan het niet alleen aan om de vluchtelingenstroom af te handelen. Daar is samenwerking voor nodig.
Hier kunnen we laten zien wat de EU waard is, waar het gaat om normen en waarden, en de zo hoog geachte christelijke grondslag, van de landen in de EU.

Meneer Baudet, wees nou eens eerlijk

Beste Thierry Baudet,
Ik heb helemaal niets met uw partij, en wat mij betreft is alle ellende met Forum voor Democratie weer snel voorbij in de Nederlandse politiek.
Maar ik heb wel een beetje te doen met de mede-oprichter van uw partij, Henk Otten, want ik heb het idee dat u gewoon niet eerlijk bent, en een politiek (macht)spelletje speelt.
Wat de heer Otten heeft gedaan is natuurlijk niet netjes en integer, maar hij heeft het geld inmiddels weer terug gegeven, begrijp ik uit de berichtgevingen in de media.
Maar om toch nu het vertrouwen in hem op te zeggen, is dat niet meten met 2 maten?
Want uw fractiegenoot in de Tweede Kamer, de heer Hiddema, heeft al bijna 2 jaar lang een te hoge onkostenvergoeding ontvangen voor woon-werk verkeer. Hiddema speelde de afgelopen dagen ‘de geboren onschuld’ in de media, door de stellen dat hij niet op de hoogte was van de regels voor vergoedingen. Moeten we dat dan wel geloven? Ook Hiddema heeft inmiddels gezegd het teveel ontvangen geld terug te geven, wat hem siert. Maar heeft hij daarmee het recht wel met de vinger te wijzen naar Henk Otten? Wat is qua princiepe en integriteit dan erger? Een greep uit de partijkas, of onterecht een te hoge onkostenvergoeding uit gemeenschapsgeld ontvangen?.
En dan is er nog uw persvoorlichter, de heer Jeroen de Vries. Die staat ook op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. Deze man zat als enige bij de heer Otten, tijdens het interview aan de NRC. De Vries wist dus alles wat Otten heeft gezegd in dat interview, ook de kritiek naar u meneer Baudet. Maar heeft de heer de Vries dan niets vooraf aan u verteld, dat dit interview er aan kwam? Kennelijk niet. De vraag is nu dan wel aan welke kant Jeroen de Vries dan eigenlijk staat, aan uw kant meneer Baudet, of aan de kant van de heer Otten? Aangezien hij gewoon persvoorlichter mag blijven, neem ik dus aan dat de heer de Vries uw kant heeft gekozen meneer Baudet. Toch ook een vreemde zaak.

Meneer Baudet, dit alles overziende, en andere dingen die er de afgelopen tijd zijn gebeurd rond Forum voor Democratie, zou ik u willen zeggen, wees nou eens eerlijk. Is de heer Otten nou echt de enige die ‘het heeft gedaan’? Die de zwarte piet krijgt?
Als u dat denkt, hebben u, en de heren Hiddema en de Vries, en medebestuurder Rob Rooken, dan niet een ‘enorme berg boter op het hoofd’?
Is er dan zoveel verschil, tussen de heer Otten enerzijds, die toegeeft een fout te hebben gemaakt met het geld uit de partijkas, en dat weer terug geeft, en anderzijds de heer Hiddema, die ook toegeeft een fout te hebben gemaakt met het ontvangen van teveel onkostenvergoeding, en dat ook weer terug geeft? Waarom is bij Hiddema na zijn verklaring de kous af, en gaat de partij weer over tot de orde van de dag, maar is bij Otten na zijn verklaring de kous niet af, en wordt het vertrouwen in hem opgezegd? Is dat niet meten met 2 maten meneer Baudet? Wees toch eens eerlijk.

Zoals ik al zei, ik ben beslist geen fan van Forum voor Democratie, maar hier kijk ik naar als een politiek geïnteresseerde, die zich ook hier weer afvraagt hoe het toch komt dat mensen het vertrouwen in de politiek in het algemeen verliezen, en niet meer gaan stemmen, omdat het allemaal ‘1 pot nat is’ bij de politieke partijen.
Meneer Baudet, wees eerlijk en veeg die berg boter van uw hoofd. Geef toe dat u met 2 maten heeft gemeten, in uw eigen belang om de macht in de partij. Zoals u nu te werk gaat, stelt u niet alleen de politiek in het algemeen teleur, maar zeker ook al die miljoenen kiezers die wel in uw partij geloven.

Voor de laatste keer meneer Baudet, wees nou eens eerlijk!

Open brief aan premier Mark Rutte

KLIK HIER om de blog te lezen

Raad Almere besluit: Nooit meer ‘besloten’ vergaderen over de Floriade

KLIK HIER om de blog te lezen

Stroomstoring, iets om over na te denken

KLIK HIER om de blog te lezen

Opnieuw geldsmijterij gemeente Almere voor de Floriade 2022

KLIK HIER om de blog te lezen

Wat voor geld komt er uit Qatar in de gemeentekas van Almere?

KLIK HIER om de blog te lezen

Waar blijft de oplossing voor de Oostvaardersplassen?

KLIK HIER om de blog te lezen

Floriade Almere en de gemeenteraadsverkiezingen

KLIK HIER om de blog te lezen