Categorieën

Archief

  • 5
  • 46
  • 430
  • 8.981
  • 21
  • 6

Raad Almere besluit: Nooit meer ‘besloten’ vergaderen over de Floriade

Gisteren, donderdag 15 november 2018, werd er in de gemeenteraad van Almere, tijdens de Politieke Markt, opnieuw gesproken over de Floriade. Dit gebeurde, zoals zo vaak bij dit dossier, (deels) besloten, dus geheim achter gesloten deuren. Ontoegankelijk voor de gewone Almeerse burger, en dus ondemocratisch.
Toch later op de avond heeft de raad een opmerkelijk besluit genomen vind ik.
Door de Partij voor de Dieren werd er een ‘motie van treurnis’ ingediend, dat is een verkapte motie van wantrouwen, maar alleen gaat die minder ver en zegt geen vertrouwen in personen op, maar spreekt alleen treurnis uit over het gevoerde beleid.
De motie besluit met de volgende uitspraak:

spreekt uit dat:
– transparantie van het grootste belang is;
– de raad de gang van zaken in de betreffende periode betreurt;
– in het vervolg de raad direct en volledig ge├»nformeerd dient te worden over alle mogelijke
afwijkingen van de door de raad gestelde kaders,
en gaat over tot de orde van de dag

Deze motie werd door de hele raad unaniem gesteund.
En dat is opvallend, want hiermee heeft de raad, volgens mijn interpretatie, ook in meerderheid uitgesproken dat er na gisteren nooit meer besloten vergaderd zal worden over de Floriade.
Immers, de motie zegt dat transparantie van het grootste belang is, en die transparantie is er niet als je geheim achter gesloten deuren zaken gaat zitten konkelfoezen.
Dus is het aannemen van deze motie toch nog een beetje een overwinning voor de inwoners van Almere, want nu mogen we dus 100% transparantie verwachten uit de raad en uit het college.

Ik ben de komende tijd dan ook heel benieuwd of het steunen van deze motie door de collegepartijen een ‘ondoordachte fout’ is geweest, of dat ze het eerlijk menen en nu volledig transparant gaan worden in het dossier van de Floriade.
Laat u het mij weten raadsleden en college? Ik ben te vinden op Twitter en Facebook, maar dat weet u vast al wel van al mijn activiteiten daar.

1 comment to Raad Almere besluit: Nooit meer ‘besloten’ vergaderen over de Floriade

  • Leo Jong

    Wie heeft hier nog vertrouwen in, deze raad laat zien dat ze niets willen doen om het financiele debacle wat Floriade heet, te stoppen