Categorieën

Archief

  • 2
  • 9
  • 271
  • 8.608
  • 21
  • 6

Volgens Europa is redden van migranten op zee een misdaad

Het is triest, maar in Europa, ook in ons eigen Nederland, gaan stemmen op om het aan land brengen van migranten, die op zee zijn gered van de verdrinkingsdood, strafbaar te maken. Het wordt dus een misdaad om mensen te redden? Volgens onze politici in Den Haag en Europa wel. Het moet niet gekker worden. Zijn dat dan onze ‘christelijke’ normen en waarden, waar altijd zo met trots op wordt gewezen? Noemen de christenen dat ‘naastenliefde’?
De onderstaande video, met een reportage van The New York Times, laat pijnlijk zien wat deze vluchtelingen drijft om een beter leven te zoeken, en wat er gebeurt als landen, zoals Europese landen, verzaken hun ‘christelijke plicht’ te doen.
Natuurlijk kan Europa niet als maar alle vluchtelingen blijven opnemen, dat weet ik ook wel. Maar het is een plicht om naar humane oplossingen te zoeken, zonder drastische wetgeving als het strafbaar maken van het aan land brengen van geredde vluchtelingen op zee.
Als eerste moet Europa eens een oplossing zoeken om migranten, die in een Europees land binnenkomen, eerlijk te verdelen. EU-landen die niet (willen) meewerken, zoals Hongarije en Polen bijvoorbeeld, zouden moeten worden gekort op Europese subsidies, en eventueel, als extra sanctie, stemrecht in de Europese raad moeten worden ontnomen.
EU-landen die niet bereid zijn de ‘Europees christelijke normen en waarden’ te willen volgen, hebben eigenlijk helemaal niets in de EU te zoeken.
Verder moeten er oplossingen worden gevonden in de regio’s waar de vluchtelingen vandaan komen, zoals opvangkampen, die door Europese landen worden beheerd en gecontroleerd. Maar dat kan alleen als de EU bereidt is om daar ook voldoende middelen voor beschikbaar te stellen, zowel materiële als financiële middelen. Een enkel EU-land, zoals Italië of Griekenland, kan het niet alleen aan om de vluchtelingenstroom af te handelen. Daar is samenwerking voor nodig.
Hier kunnen we laten zien wat de EU waard is, waar het gaat om normen en waarden, en de zo hoog geachte christelijke grondslag, van de landen in de EU.

Comments are closed.